پرسشنامه شجاعت

پرسشنامه شجاعت;آیا فرد شجاعی هستید؟;ترس های منطقی یا ...

پرسشنامه شجاعت;آیا فرد شجاعی هستید؟;ترس های منطقی یا غیرمنطقی. همۀ ما تا حدود‌ی ترس و شجاعت را تجربه کرده‌ایم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس‌ها باشد ...

پرسشنامه شجاعت;آیا فرد شجاعی هستید؟ترس‌های شما منطقی هستند ...

همۀ ما تا حدود‌ی ترس و شجاعت را تجربه کرده‌ایم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس‌ها باشد نمی‌تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و خطرناک است مدت زیادی ...

پرسشنامه شجاعت – لاوین 24

( پرسشنامه شجاعت ) همۀ ما تاحدودی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و خطرناک است مدت زیادی دوام ...

پرسشنامه استاندارد شجاعت - مادسیج

دریافت پرسشنامه استاندارد شجاعت. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است . همه ی ما تا حدودی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس ...

پرسشنامه شجاعت - کندو

همۀ ماتاحدود ی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و خطرناک است مدت زیادی دوام ...

پرسشنامه شجاعت • سینا

این پرسشنامه به منظور بررسی و تفکیک ترس‌های منطقی و غیر منطقی طراحی شده است و شامل 21 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده، قابل ...

پرسشنامه شجاعت – spa

پرسشنامه شجاعت به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه : همۀ ماتاحدود ی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً ...

پرسشنامه شجاعت | صاپا ایران

پرسشنامه. تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی شجاعت افراد در موقعیت های ترس زا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد

پرسشنامه شجاعت - ایران سنجه

مشخصات فایل پرسشنامه شجاعت. روش نمره گذاری: دارد. مقیاس نمره گذاری: درجه ای طیف لیکرت. تفسیر: دارد. تعریف مفهومی: دارد. اسامی مولفه ها: ...

پرسشنامه شجاعت – شیر فست - sarvdmc

پرسشنامه شجاعت همۀ ماتاحدود ی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و خطرناک است مدت زیادی دوام ...

پرسشنامه شجاعت - ابرفروشگاه فایل های اورجینال بانو - سل یو

پرسشنامه سنجش شجاعت. ... این پرسشنامه به منظور بررسی و تفکیک ترس‌های منطقی و غیر منطقی طراحی ‏شده است و شامل 21 سوال چند گزینه‌ای است كه نتایج براساس ...

پرسشنامه شجاعت | مرکز دانش

پرسشنامه شجاعت. ژانویه 25, 2016. تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان شجاعت افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳

شجاعت اخلاقی پرستاران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم ...

و همکاران جمعآوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار spss v.16 و با آزمونهای آمار توصیفی و همبستگی پیرسون، آزمون تی ...

بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران ...

ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱﻫﺎ. ﺖﻴﺟﻤﻌ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ،ﻲ. ﻴﺣﺴﺎﺳ. ﺖ ﺍﺧﻼﻗ. ﻲ. Han. ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﺧﻼﻗ. ﻲ. Sekerka. ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺟﻤﻊ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ... Website: ...

پرسشنامه شجاعت – forward

کاربر محترم میتوانید مشخصات فایل پرسشنامه شجاعت را مشاهده و در صورت نیاز آن را دانلود کنید. پرسشنامه شجاعت. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است . همه ی ما تا حدودی ...

بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی ...

پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شامل پرسشنامه شجاعت اخلاقی Sekerka در سه نوبت (قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه انگیزشی ...

پایان‌نامه: ساخت و هنجاریابی پرسشنامه شجاعت در بین دانشجویان ...

در این پژوهش توصیفی- مقطعی که با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه شجاعت در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران انجام گرفته است از روش کمی جهت پاسخگویی به ...

بررسي تاثير برنامه انگيزشي اخلاق بر شجاعت اخلاقي ... - SID.ir

پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و شامل پرسشنامه شجاعت اخلاقي Sekerka در سه نوبت (قبل، بلافاصله و يک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکميل شد. برنامه انگيزشي ...

شجاعت اخلاقی پرستاران و عوامل مرتبط با آن - Iranian Journal of ...

داده ها به روش خودگزارشی و با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه شجاعت اخلاقی پرستاران جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم ...

Moral Courage of Nurses and Related Factors - مجله پژوهش ...

collected by self-report method using demographic questionnaire and moral ... اسـتفاده از پرسشـنامه جمعیـت شـناختی و پرسشـنامه شـجاعت اخالقـی پرسـتاران جمـع ...

تحلیل کانونی رابطۀ بین ابعاد فضیلت سازمانی و مؤلفه‌های ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻓﻀﯿﻠﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و. ﺷﺠﺎﻋﺖ. اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﺟﻤﻊ. آوري . ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ. ﺑﻪو. وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS. ، داده.

پرسشنامه شجاعت | پرسشنامه - آزمون

پرسشنامه شجاعت. ژوئن 7, 2017. تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی شجاعت افراد در موقعیت های ترس زا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد

پرسشنامه شجاعت | pumps | 4917

پرسشنامه شجاعت | pumps | 4917. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما دانشجوی محترم. بی شک فایل پرسشنامه شجاعت اطلاعات علمی شما را افزایش می دهد. مطمئن باشید در ...

پرسشنامه شجاعت – دانلود پرسشنامه، مقیاس، تست و آزمون ...

پرسشنامه شجاعت. سازنده ابزار: از کتاب آندرستنینگ یورسلف. تعداد گویه/سوال: 21. مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی. مقیاس/طیف: چند گزینه ای.

شجاعت اخلاقی پرستاران در مراکز آموزشی درمانی ... - Magiran

داده ها با استفاده از پرسشنامه شجاعت اخلاقی سکرکا[۱] و همکاران جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss v.۱۶ و با آزمون های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون، آزمون ...

پرسشنامه شجاعت - آزمون یاب - فایل سل

پرسشنامه شجاعت. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است . همه ی ما تا حدودی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساسا ...

پرسشنامه شجاعت -قیمت پارس مدار آسیا - تجارت اول

خرید و فروش پرسشنامه شجاعت قیمت پرسشنامه شجاعت در بازار ابزار تحلیلی بالینی -گروه سنی ندارد - اعتبار روایی ندارد.

آزمایشگاه روانسنجی - دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

پرسشنامه شجاعت. آزمون رشد اجتماعی وایلند. پرسشنامه شناخت داوري نسبت به مردم. مقیاس شخصیت 16 عاملی کتل. پرسشنامه علاقه به ماديات. خصوصیات اخلاقی وودورث.

پرسشنامه شجاعتدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 1797 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

پرسشنامه سنجش شجاعت

قیمت فایل فقط 6,600 تومان


این پرسشنامه به منظور بررسی و تفکیک ترس‌های منطقی و غیر منطقی طراحی ‏شده است و شامل 21 سوال چند گزینه‌ای است كه نتایج براساس طبقه‌بندی داده ‏شده، قابل تحلیل است.‏

قیمت فایل فقط 6,600 تومان

نام محصول :پرسشنامه شجاعت
شناسه کالا :PR17865
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :6600 تومان

محصولات مرتبط

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

دانلود پرسشنامه,پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی های منش

سلیگمن و پترسون دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه توانمندی های منش via -is سلیگمن و پترسون 2004 دارای 24 سوال است و 6 مولفه زیر مقیاس شامل دانش و خرد، شجاعت، انسان دوستی، عدالت، اعتدال و تعالی دارد و به صورت pdf ارایه شده است سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده اند این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری به همراه منابع آن بیان شده است دسته بندی: علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 1236 مشاهده فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 22 کیلوبایت قیمت: 1,500 تومان پس از پرداخت،.

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت,پرسشنامه هوش,دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش

معرفی و تفسیر پرسشنامه هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با 47 سوال به سنجش ابعاد هوش سازمانی می پردازد و برای پاسخ به سوالات از طیف 5 نقطه ای لیکرت خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم نظری ندارم استفاده شده است ابعاد هوش سازمانی و تعدادسؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه ابعاد هوش سازمانی تعدادسؤالات بینش راهبردی 7 -1 سرنوشت مشترک 14 -8 تمایل به تغییر 21 -15 روحیه 28 -22 اتحاد و انسجام 35 -29 فشار عملکرد 41 -36 کاربرد دانش 47 -42 روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی روایی پرسشنامه هوش سازمانی برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد که اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه .

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه شوخ طبعی shq,پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه شوخ طبعی shq

دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 پرسشنامه شوخ طبعی shq قیمت فایل فقط 12,100 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه شوخ طبعی shq شوخ طبعی عبارت است از تفاوت های عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف، نگرش ها و توانایی در زمینه سرگرمی، خندیدن، اهل شوخی بودن، و نظایر این ها منشا کلمه انگلیسی humor، کلمه لاتین umor است، که به معنای مزاج و مایعی در بدن بود که کاهش یا افزایش آن باعث ایجاد چهار نوع مزاج مزاج دموی، مزاج صفراوی، مزاج بلغمی، مزاج سودایی می شد با گذشت زمان، این کلمه در روان شناسی، شوخ.

پاورپوینت کارگاه پرسشنامه

پاورپوینت کارگاه آموزشی غرب شناسی,پاورپوینت کارگاه پرسشنامه

پاورپوینت کارگاه پرسشنامه

دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 224 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود پاورپوینت کارگاه پرسشنامه بررسی کارگاه پرسشنامه پاورپوینت جامع و کامل کارگاه پرسشنامه کاملترین پاورپوینت کارگاه پرسشنامه پکیج پاورپوینت کارگاه پرسشنامه مقاله کارگاه پرسشنامه تحقیق کارگاه پرسشنامه قیمت فایل فقط 9,900 تومان نوع فایل: پاورپوینت قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 36 صفحه پرسشنامه کارگاه پرسشنامه پرسشنامه حاوی مجموعه ای از سیوالات است که پاسخ گو به گونه ای کتبی به آنها پاسخ می دهد ابزاری که در آن سیوالات بصورت کتبی ارایه می گردد و واحد پژوهش پاسخها را خود می نویسد methods of data collection: there are usually 4 methods involved:questionnaires it may be used in all kinds .

مقیاس هوش اخلاقی

پرسشنامه هوش اخلاقی,هوش اخلاقی,,پرسشنامه هوش,مقیاس هوش اخلاقی

مقیاس هوش اخلاقی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 مقیاس هوش اخلاقی قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس هوش اخلاقی این پرسشنامه توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه ی شایستگی های هوش اخلاقی اختصاص دارند پیوست 2 این سوالات به صورت مساوی بین 10 بعد یا زیرمجموعه ی هوش اخلاقی شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی مسیولیت پذیری پاسخ گویی در برابر تصمیمات شخصی، خودکنترلی و خود محدود سازی،کمک به دیگران قبول مسیولیت برای خدمت به دیگران ، مراقبت از دیگران مهربانی ، درک احساسات دیگران بشردوستی و رفتار شهروندی ، و درک نیازهای روحی خود .

مرجعsellu
4.4/5 (138 امتیاز)
قیمت :6600تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده

آمار